‼Atenció avís important‼

Les paperetes amb numeració del 126 al 150 ambdós inclosos corresponents a la loteria Nacional de l’Ampa Escola Mogent no son vàlides per no haver estat dipositades a l’administració de loteria. Per aquest motiu no es procedirà a fer el pagament de cap premi si resultessin agraciades.