Procés de selecció de l’empresa de menjador

Estimats socis,

Com a resultat del seguiment del servei del menjador de l’escola, i en proposta a una sèrie de canvis a nivell pedagògic i de rehubicació d’espais, s’ha engegat un procés de selecció de l’empresa que portarà a terme aquest servei el proper curs 2018-19.

Degut a aquest neguit transmès per l’escola, i en vista dels bons resultats obtinguts amb el canvi d’ubicació dels alumnes de P3 del menjador a la seva aula, es contempla la opció de fer el mateix pels alumnes de P4 i P5, donant més espai al propi menjador per la resta d’alumnes de l’escola.

Aquest curs s’han estat elaborant aproximadament uns 270 menús diaris, dividits en dos torns, on P3 es gestionava a la seva aula, i alhora els alumnes de P4, P5, 1r i 2n feien el primer torn, deixant el segon pels alumnes més grans de 3r fins a 6è.

Tenint en compte la demanda, i per tant l’ajust que això significava per a l’empresa que gestiona el menjador, es va optar per sol·licitar projectes a d’altres empreses per fer una ullada al mercat i mirar el projecte que més s’esqueia amb el tarannà i la manera de fer de la pròpia escola.

D’aquesta recerca, s’han contactat i valorat diverses empreses, algunes proposades pels membres de la comissió, d’altres per la direcció i d’altres que han proposat pares del centre, un cop assabentats que s’havia obert un procés de selecció de nou projecte per al servei de gestió del menjador.

Les empreses amb les que es va realitzar el contacte han estat:

CCEME www.educacioweb.com (actual empresa que porta la gestió del menjador)
DOBLE VIA www.doblevia.coop
M’PENTA www.mpenta.net
SALIA www.saliaescoles.com
ECOMENJA www.ecomenja.com
CASA AMETLLER www.ametllerorigen.cat/ca/menjadors-escolars/

Durant vàries setmanes, els membres de la comissió, ens hem reunit amb les diferents empreses i els hem comentat l’estat actual del nostre servei, i les propostes de millora que es volien assolir pel pròxim curs.
Arrel d’aquestes xerrades, cada empresa ha realitzat un projecte adequat a les demandes i necessitats de l’escola, amb el seu toc personal.

Un cop rebudes les propostes, ens vàrem reunió la comissió al complert, formada per l’equip Directiu i els membres de la comissió del menjador de l’AMPA, fent una primera selecció de tres empreses, contemplant els següents criteris:

– preu menú per alumne fixe 6,20€/mes.
– concordança pedagògica amb el centre
– tipus d’alimentació a servir
– propostes d’activitats / gestió del temps durant l’estona del servei
– gestió del personal a subrogar
– experiència en el sector

El resultat de la tria va ser la següent:

CCEME www.educacioweb.com (actual empresa que porta la gestió del menjador)
M’PENTA www.mpenta.net
ECOMENJA www.ecomenja.com

Aquestes empreses presentaran el seu projecte a tots els membres de la Comunitat Educativa, el proper dimarts dia 5 de juny a les 15h.

Un cop feta la presentació, els socis de l’AMPA escolliran, mitjançant votació, la decisió que portarà el representant de l’AMPA al Consell Escolar. Podrà votar un representant de cada família socia de l’AMPA.
Recordem, que aquest vot de l’AMPA és 1 dels 14 vots del Consell Escolar.
La resta de pares/mares estaran representats al Consell Escolar pels representants dels pares i mares que van ser escollits a les últimes eleccions.

El mateix dia, un cop s’hagi assignat el vot del representant de l’AMPA, es celebrarà el Consell Escolar (format per representants de pares i mares, AMPA, personal docent, personal no docent, Ajuntament i Equip Directiu) que avaluarà les propostes presentades i escollirà l’empresa que donarà aquest servei, ja que és aquest òrgan col·legiat qui té la potestat per fer-ho.

Per a qualsevol dubte o aclariment us convidem a assistir el proper dimarts a la presentació de les empreses i votació dels socis de l’AMPA.

Atentament,
La comissió de menjador.