Les nostres comissions

Què són les comissions?

L’AMPA divideix les seves tasques en diferents comissions de treball formades per pares i mares voluntaris. Aquestes comissions són les responsables que les activitats i serveis de l’AMPA funcionin correctament.

L’accés és obert i voluntari a qualsevol membre de l’AMPA, especialment totes aquelles persones que tinguin alguna relació directa amb l’activitat de la comissió i/o que tinguin interès a col·laborar-hi.

Les comissions són:

Menjador

La comissió de menjador s’ocupa de tot el relatiu a aquest servei de l’escola. Així doncs, s’encarrega de gestionar el contracte i la relació amb l’empresa de cuina i monitoratge de menjador.
Resol amb ells qualsevol tema que pugui sorgir, des de la revisió dels menús, transmissió de queixes i suggeriments, informació i pressupost de la renovació del material i/o d’altres inversions que siguin necessàries.
També fa visites periòdiques per a comprovar el funcionament del servei, i n’informa a la direcció de l’escola i a l’assemblea de l’AMPA.
Podeu contactar-hi enviant un correu electrònic a menjador@ampamogent.cat.

Valors

La comissió de valors té com a objectiu impulsar accions de sensibilització i treballar conjuntament amb l’AMPA i l’escola per promoure valors tant importants com el compromís, el respecte i la solidaritat, a través de tallers, recomanacions…

Festes

L’objectiu d’aquesta comissió és dinamitzar i afavorir les relacions entre les famílies mitjançant les festes. Organitza la festa de fi de curs i fomenta la participació en les activitats proposades pel poble tals com la rua de Carnaval entre d’altres.
És l’encarregada de col·laborar amb l’escola en l’organització de les diferents festes tradicionals catalanes que se celebren al llarg del curs escolar (castanyada, Sant Jordi) gestionant també els recursos econòmics per poder-ho fer.
Com la resta, és una comissió oberta a noves propostes que podeu enviar a info@ampamogent.cat.

Imatge i comunicació

És l’encarregada de difondre les actuacions i comunicacions de l’AMPA i l’escola a través de diversos materials i suports, com ara cartells, fulletons i díptics, per tal que arribin a totes les famílies de manera àgil i eficaç i fomentar així la implicació dels pares i mares en les activitats que s’organitzen.
Alhora s’ocupa de dinamitzar les xarxes socials i el web per a mantenir-nos informats i al dia!

Pati, Hort i Bricolatge

A l’escola tenim un hort que cuiden i mantenen els alumnes. Aquesta eina ajuda als nens i nenes a observar els canvis estacionals del nostre entorn.
Aquesta comissió s’encarrega de donar resposta a les necessitats que se’n derivin.

Extraescolars

Entenem les activitats extraescolars com una continuïtat del projecte educatiu del centre. Un temps de lleure fora de l’horari lectiu que afavoreix al mateix temps l’educació integral dels infants i una companyament en el seu creixement personal, aportant creativitat, socialització, treball en equip, activitat física, coordinació psicomotriu, etc…

Creiem que els infants han de tenir un gra ventall d’extraescolars i varietat de preus perquè tots tinguin la oportunitat de poder fer-ho.

Voleu formar part d’una comissió? Voleu més informació?
Envieu-nos un correu a info@ampamogent.cat indicant a quina comissió voleu participar i us posarem en contacte amb el responsable. Animeu-vos-hi!