Skip to main content

Menjador i acollida

En aquest apartat trobareu en breu tota la informació relativa al servei de menjador proporcionat per l’empresa Ecomenja, junt amb les normes i funcionament bàsic i el full d’inscripció.