Servei de menjador

Presentació de l’empresa

Valors és una entitat dedicada a la gestió del temps de migdia a centres educatius. El nostre compromís amb la comunitat educativa i les famílies del centre és el d’oferir als vostres fills i filles un menjar fresc, casolà, gustós i elaborat amb el millor producte de proximitat i ecològic, amb una atenció propera i activitats de lleure amb contingut educatiu, centrades en la millora diària i en fer que el temps de migdia sigui una experiència nutricional i educativa de qualitat.

Ja fa més de 15 anys que diariament cuinem per centenars de nens i nenes i dinamitzem l’espai de migdia a diferents centres educatius, amb un equip apassionat, compromès, format i especialitzat. Valors es defineix principalment per l’equip de cuina i monitoratge que treballa dia a dia per implementar els nostres principis irrenunciables. Esperem que aquest nou curs sigui una nova oportunitat de reafirmar aquesta manera de ser i de fer. Fins aviat!

Inscripcions

Per fer ús del servei de menjador, és imprescindible omplir degudament i en la seva totalitat el full d’inscripció online a través de l’aplicatiu inscripcions.somvalors.com.

El codi del centre és MOG1010.

Horaris

El servei de menjador s’ofereix segons el calendari escolar del centre, de dilluns a divendres (educació infantil i primària) del 6 de setembre del 2023 fins a la finalització del curs escolar.

Codi de funcionament al menjador

Per fer ús del servei, cal haver fet la inscripció.

El preu d’usuari fix és de 6,91 euros/dia. (Inclou àpat i monitoratge). Un usuari es considerarà fixe a partir de fer ús del servei 2 dies a la setmana.

En el cas d’ús de menjador esporàdic el preu serà de 7,60 euros i el pagament haurà de ser al moment o domiciliat a final de mes.

No es permeten entrades o sortides durant l’horari de menjador que no estiguin prèviament notificades i ben justificades pels pares o tutors legals.

Medicacions

Durant l’horari de menjador, únicament s’administrarà medicació amb recepta mèdica i autorització signada, on s’especifiqui clarament la dosi i horari de la presa del medicament. La medicació i la documentació esmentada es lliurarà a la coordinació del menjador.

En cas d’indisposició o accident es notificarà a la família i es procedirà segons el protocol.

Equip de cuina

El nostre personal de cuina central, que comptarà amb el suport d’un equip multidisciplinari, treballarà cada dia per oferir menús al nivell del que ens exigim com a entitat dipositària de la confiança del centre.

Els menús estan elaborats i supervisats per la nostra dietista-nutricionista Andrea Rodriguez, col·legiada CAT000899.

Intoleràncies i dietes

En cas d’intolerància alimentària és imprescindible lliurar la fitxa corresponent degudament complimentada.

En cas de dieta, cal informar abans de les 9.30h del matí, telefònicament o per mail al correu que us facilitarem. La dieta ha d’estar notificada per la família. (informació a Atenció amb les famìlies V )

Quotes i pagament

El preu del menú es comunicarà abans de l’inici de curs i en cap cas superarà el preu màxim contemplat als menjadors escolars de Catalunya, fixat pel Departament d’Educació.

Cap alumne podrà fer ús del servei amb deutes pendents.

Absències i devolucions

Sempre que es comuniqui la notificació d’absència abans de les 9.30h del matí al telèfon o al correu electrònic que us facilitarem a Atenció amb les famìlies V, es tornarà la part del menú corresponent a l’alimentació (descomptant el personal) comptant des del primer dia d’avís. L’import a retornar serà de 2,5 €.

 • Les baixes de més d’una setmana (5 dies consecutius ), no pagaran res del servei.
 • En cas de confinament d’un grup, no es girarà cap import a les famílies.
 • En cas de vaga del centre, les famìlies que no fagin ús del servei han d’avisar i rebran un
  retorn de 2,5 €; sino avisen es cobrarà amb normalitat.
 • En cas de sortides i de picnic, qui no en fagi ús dels usuaris inscrits al menjador, ha de
 • comunicar-ho una setmana abans i no se li cobrarà res; sino avisa se li cobra amb la
 • totalitat. Sòn les famìlies qui han d’avisar.
 • Seguint les instruccions del Departament de Salut, l’empresa no facilitarà el servei de
  pícnic amb carmanyola; les famílies que vulguin renunciar al pícnic ho pot fer i no se’ls
  cobrarà cap import aquell dia.
 • Es consideren alumnes fixos als qui facin ús del servei de menjador un mínim de dos
  dies a la setmana.

Pagament

El pagament del servei es realitzarà anticipadament i mitjançant domiciliació bancària entre el dia 1 i el 5 de cada mes, a excepció del mes de setembre, que es domiciliarà juntament al rebut del mes d’octubre.

L’import total del rebut es calcularà tenint en compte el total de dies del mes en què s’hagi ofert servei de menjador, al preu per menú acordat. En cap cas es facturaran dies festius.

Els alumnes que vulguin fer un ús esporàdic del menjador, han d’estar inscrits i avisar al coordinador, abans de les 9.30h del matí.

Rebuts retornats

Els rebuts retornats tenen un recàrrec de 3 euros. Un cop notificada la devolució cal fer efectiu l’import abans de 5 dies posteriors a la notificació, en cas contrari l’alumne no podrà fer ús del servei de menjador.

Atenció a les famílies

El coordinador del temps de migdia és el Joel Nogueroles.

Per qualsevol dubte o consulta, podeu contactar amb ell a través d’aquests canals:

 • Presencialment a l’escola, en horari d’atenció de 10 a 18 h de dilluns a dijous i de 8 a 16 h els divendres. (Reunions concertades amb cita prèvia).
 • Per correu a l’adreça jnogueroles@somvalors.com
 • Per telèfon al 689 85 01 61, en horari d’atenció de 8 a 18 h (divendres de 8 h a 16 h).

En horari de migdia de 12h a 15h no us podrem atendre presencialment ja que estem en ple servei.

Finalment, us recordem que podreu seguir l’actualitat de Valors i del dia a dia dels menjadors escolars a les xarxes socials, des d’on també us convidem a formar comunitat: